Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest.

Idag hade BD Fisk nöjet att få besök av representanter från branschorganisationen, livsmedelsföretagen. Under detta givande möte som bl.a. innefattade hållbarhet inom branschen ställde vi oss bakom livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest. Med detta åtagande kommer vi fortsätta utveckla vår verksamhet utifrån bl.a. dessa fem utmaningar: 1. En fossilfri industri. Vi åtar oss att arbeta för att till