Råvaror från Nordnorge och Bottenviken.

Kalix Löjrom

Kalix Löjrom är Sveriges första ursprungsmärkta livsmedel. Det är Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation som är ägare till utmärkelsen och vi på BD Fisk är en stolt kvalitetscertifierad producent. Kalix löjrom har också fått den eftertraktade MSC-märkningen, som visar att fisket av siklöja sker med största omtanke om havsmiljön.

En av de faktorer som gör Kalix Löjrom unik är att den enbart kommer från siklöja som fiskas i Bottenviken, vilken är världens största bräckvattenskärgård. Här mynnar flera stora älvar ut, vilket gör att stora mängder rent och klart älvvatten strömmar ut och blandar sig med det salta havsvattnet. Och det är precis där i mötet mellan älvarna och havet som siklöjan trivs bäst.

 

Fisket

Siklöjan är en laxfisk och tillhör de minsta i släktet. Den växer snabbt och är efter 2-3 år ca 15 cm lång. Födan är planktoniska kräftdjur och insektslarver och de mineraler som följer med älvvattnet ut i området. Förutsättningar som ger löjrommen dess unika egenskaper och gulröda färg.

Traditionen att fiska siklöja längs Norrbottenskusten har funnits sedan 1500-talet. Den fiskas under en begränsad tid på hösten med partrål och i mindre skala med skötar. För att begränsa trålfisket har endast ett fåtal licenser beviljats. Fiskeperioden varar från slutet av september till slutet av oktober. Som bevis på ett väldokumenterat och hållbart fiske har trålfisket efter siklöja erhållit MSC-certifiering från hösten 2014.

 

Beredning

Beredningen av siklöjan sker direkt efter fångst i det geografiska området. Det är ett hantverk som gått i arv i generationer. Försiktigt och med bara händerna avlägsnas rommen från fiskarna. Efter klämning sköljs rommen noggrant utan att den skadas. Därefter torkas och saltas den innan den fryses in och distribueras ut till marknaden. Eftersom det är vi själva som både fiskar och förädlar den har vi full kontroll över hela kedjan.

 

Kvalitetscertifiering

Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation certifierar kvalitetsleverantörer av Kalix Löjrom genom ett antal kvalitetskriterier samt kontroll av en oberoende livsmedelskonsult. Genom att vi på BD Fisk uppfyller dessa krav och underkastar oss kontroll av våra processer och produkter har vi rätt att märka vår Kalix Löjrom med Norrbottens Kustfiskares Producentorganisations kvalitetssigill. Våra kunder är garanterade att vi endast levererar Kalix Löjrom av högsta kvalitet.

Här kan du läsa mer om Kalix Löjrom