Råvaror från Nordnorge och Bottenviken.

Kalix Löjrom

Kalix Löjrom är Sveriges första ursprungsmärkta livsmedel. Det är Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation som är ägare till utmärkelsen och vi på BD Fisk är en stolt kvalitetscertifierad producent. Kalix löjrom har också fått den eftertraktade MSC-märkningen, som visar att fisket av siklöja sker med största omtanke av havsmiljön.

En av de faktorer som gör Kalix Löjrom unik är att den enbart kommer från siklöja som fiskats i Bottenviken, vilken är världens största bräckvattenskärgård. Här mynnar flera stora älvar ut, vilket gör att stora mängder rent och klart älvvatten strömmar ut och blandar sig med det salta havsvattnet. Och precis där, i mötet mellan älvarna och havet där det bräckta vattnet uppstår, trivs siklöjan bäst.

Fisket

Siklöjan är en laxfisk och tillhör de minsta i släktet. Den växer snabbt och är efter 2-3 år ca 15 cm lång. Födan består av planktoniska kräftdjur, insektslarver och de mineraler som följer med älvvattnet ut i området. Det är just dessa förutsättningar som ger löjrommen dess unika egenskaper och gulröda färg.

Traditionen att fiska siklöja längs Norrbottenskusten har funnits sedan 1500-talet. Fisket sker under en begränsad tid på hösten med partrål, det förekommer även ett skötfiske i mindre skala. För att begränsa trålfisket har endast ett fåtal licenser beviljats. Fiskeperioden varar från slutet av september till slutet av oktober. Som bevis på ett väldokumenterat och hållbart fiske har trålfisket efter siklöja erhållit MSC-certifiering från hösten 2014.

Beredning

Beredningen av siklöjan sker direkt efter fångst i det geografiska området. Hantverket har gått i arv genom många generationer. Klämningen innebär att försiktigt avlägsna rommen från fisken med handkraft. Efter klämning sköljs rommen noggrant och försiktigt utan att skada kornen. Därefter ska rommen torkas och saltas innan infrysning för distribution till marknaden. Eftersom det är vi själva som både fiskar och förädlar löjrommen har vi full kontroll över hela kedjan.

Kvalitetscertifiering

Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation certifierar leverantörer av Kalix Löjrom genom ett antal kvalitetskriterier samt kontroll av en oberoende livsmedelskonsult. Genom att vi på BD Fisk uppfyller dessa krav och underkastar oss kontroll av våra processer och produkter har vi rätt att märka vår Kalix Löjrom med Norrbottens Kustfiskares Producentorganisations kvalitetssigill. Därigenom garanterar vi att våra leveranser av Kalix Löjrom är av högsta kvalitet.

Här kan du läsa mer om Kalix Löjrom

https://www.youtube.com/watch?v=U8W7oNlokCM
https://youtu.be/gL0KevRJfaA