BD Fisks aktiva miljöarbete baseras på cirkulär ekonomi.

BD Fisks mål är att driva en sund och lönsam verksamhet. Detta skall uppnås på ett hållbart sätt där vi tar hänsyn till miljö, kunder, leverantörer och medarbetare. Vi verkar för ett hållbart samhälle ur både lokalt och globalt perspektiv. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings & tidningsinsamlingen, för att bidra till en ökad återvinning i samhället. Alla våra förpackningar kan återvinnas. Vi verkar för ett hållbart vattenbruk genom att erbjuda ett sortiment av både MSC- och ASC- certifierade produkter. De flesta av våra plastförpackningar är till största delen tillverkade av biobaserad råvara, på så vis bidrar vi till ett framtida fossilfritt samhälle.
BD Fisk är också anslutna till Svenska retursystem vilket medför att produkter till dagligvaruhandel levereras i återanvändningsbara plastbackar. Det pappmaterial våra produkter förpackas i och med kommer från FSC certifierade producenter.

Leverantörer till BD Fisk genomgår en leverantörsbedömning för att säkerställa att de uppfyller våra högt ställda krav på produktkvalitet, hållbarhet och socialt ansvar.