Vi är en fiskförädlare som levererar
egna kvalitetsprodukter och andra utvalda
sjömatsprodukter till R & S och DVH i Norden.

BD Fisk bedriver idag sin verksamhet med huvudkontor, produktion, lager och försäljning i Luleå och produktion i Nyborg. Bolaget har ca 22 årsanställda, omsätter ca 100 miljoner kronor per år och producerar ca 900 ton fisk.

Marknaden är uppdelad i två segment – Restaurang & Storkök och Dagligvaruhandel.

Broschyr
Interaktiv broschyr om BD Fisk


Våra certifieringar