Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest.

Idag hade BD Fisk nöjet att få besök av representanter från branschorganisationen, livsmedelsföretagen. Under detta givande möte som bl.a. innefattade hållbarhet inom branschen ställde vi oss bakom livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest. Med detta åtagande kommer vi fortsätta utveckla vår verksamhet utifrån bl.a. dessa fem utmaningar:

1. En fossilfri industri. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i vår produktion och i våra transporter.

2. Halvera matsvinnet. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

3. Materialåtervinningsbara förpackningar. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

4. Goda villkor i leverantörsledet. Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

5. Effektivare vattenanvändning. Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

Läs mer om hållbarhetsmanifestet genom att följa länken nedan.

‹ Tillbaka till nyheter