Fossilreducerade förpackningar.

Pressmeddelandet i sin helhet:

Luleå-företaget BD Fisk satsar på fossilfria plastförpackningar för livsmedel


Företaget BD Fisk i Luleå har börjat använda återvinningsbara förpackningar av sockerrör som kraftigt sänker utsläppen av växthusgaser. Nu hoppas man på att andra livsmedelsproducenter följer efter så att utvecklingen av fossilfria förpackningar kan gå ännu snabbare.

De flesta av dagens plastförpackningar för livsmedel är framställda av fossil råvara och tillför klimatskadlig koldioxid till atmosfären i tillverkningsprocessen. Sedan mars i år använder BD Fisk en plastfilm tillverkade av ett biobaserat och förnyelsebart material, nämligen sockerrör. Enligt tillverkarens livscykelanalys avlägsnar sockerrören mer än tre kg koldioxid från luften för varje kg bioplast som produceras. Plastfilmen kan dock inte skapa en helt syrefri miljö och måste därför kombineras med ett annat barriärmaterial. Detta gör att BD Fisk i dagsläget kommer upp i 78% fossilfritt material i sina förpackningar, men målet är 100%.

? Som livsmedelsproducenter är vi beroende av att miljön och klimatet mår bra, och för 2 år sedan bestämde vi att vi ska gå över till förpackningar som inte skadar klimatet. Det har inte varit helt enkelt och vi är inte ända framme, men med den här nya plastfilmen har vi tagit ett stort steg. Och ju fler livsmedelsföretag som satsar på den här sortens innovationer desto snabbare kan vi utveckla ännu mer klimatvänliga förpackningar, säger Roger Karlsson, försäljningschef på BD Fisk.  

Plastfilmen som BD Fisk använder är I’m Green™ certifierad PE-plast och har samma egenskaper som en fossil oljebaserad PE-plast. Därmed kan den återvinnas tillsammans med andra plaster i hushållet.

– Vi har analyserat våra förpackningar med kol14-metoden som visar att upp till 78% av materialet kommer från en fossilfri råvara. Förpackningarna är märkta med certifieringen I’m Green™ och är 100% återvinningsbara. Hitintills är det bara ett företag från Estland som kunnat tillgodose våra krav på biobaserad råvara. Förhoppningen att det ska komma helt fossilfria förpackningsalternativ och tillverkning i Sverige står högst upp på vår önskelista, berättar Nicklas Lundenor, kvalitetsansvarig på BD Fisk.

Sockerrören som bioplasten är gjord av fångar in koldioxid från atmosfären under tillväxten, detta hjälper till att hålla nere växthuseffekten. Ofta planteras sockerrören på försämrad betesmark vilket hjälper jorden att återhämta sig. Dessutom återanvänds restprodukterna från sockerbetorna till uppvärmning i produktionen, vilket gör processen självförsörjande på energi. Överskottet av el skickas tillbaka in i elnätet, vilket bidrar till en ren och effektiv energimatris. 80% av den energi som förbrukas i den gröna plastproduktionen kommer från förnyelsebara resurser.

‹ Tillbaka till nyheter