Råvaror från Nordnorge och Bottenviken.

Lax från Bottenviken

Mer än 90 procent av den vilda laxen reproduceras i Bottenviken där flera stora älvar mynnar ut. Det är också här laxen påbörjar sin vandring till södra Östersjön, för att växa sig större. Efter ett par år återvänder merparten av laxarna upp till sina födelseälvar för att leka och reproducera sig.

Ända sedan medeltiden har man fiskat lax längs Bottenvikskusten och under århundraden var detta en betydande näring för bygden. Under krigsåren fångades stora mängder med lax eftersom fisket i Östersjön då var obefintligt.

Numera har EU begränsat fisket av lax i Bottenviken. Det får endast ske under vissa tider och begränsas av en årligen fastställd kvot. De kraftiga begränsningarna av havsfisket i södra Östersjön har gjort att tillgången på lax i Bottenviken ökat rejält, vilket gör att fisket förbättras för våra kustfiskare. Våra stora älvar har uppfyllt forskarnas krav på uppvandrande lax och reproduktion, varför denna del av laxfisket bedrivs på ett hållbart sätt.

Här kan du läsa mer om lax från Bottenviken