Det började redan 1928.

Det som idag är ett av Norrbottens äldsta företag, formades ute vid Bottenvikskusten för över 90 år sedan. Redan 1928 gick yrkesfiskarna i Nikkala och Seskarö ihop och bildade en fiskförsäljningsförening med syfte att sälja medlemmarnas produkter och samtidigt utveckla den geografiska marknaden i Norrbotten.

Under 1930- och 1940-talet anslöt sig allt fler fiskeföreningar och yrkesfiskare från Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå. 1970 bildades Norrbottens Läns Fiskförsäljningsförening, BD Fisk ekonomisk förening. Aktiebolaget BD Fisk bildades 1990 och ägs idag av yrkesfiskare i Norrbotten.

1997 genomfördes en stor om- och tillbyggnad av produktionslokalerna i Storön, Kalix kommun. Bolaget beslutade att utveckla förädlingen av egenproducerade rökta, gravade och saltade produkter.

Vid årsskiftet 2012/2013 flyttades produktionen från Storön till Luleå för att samordna lager och försäljning på ett och samma ställe.