Våra fiskare har lång erfarenhet av att ta upp
och bereda det bästa från Bottenviken.

BD Fisk ägs idag av yrkesfiskarna i Norrbotten. Vi är stolta representanter för drygt 30 ägare som finns i de Norrbottniska kustkommunerna.

I Norrbottens kust- och skärgårdsområden har fisket under lång tid varit en viktig näring och därmed gett våra fiskare mångårig erfarenhet och en genuin kunskap om fisket och alla de produkter som kan utvecklas. Yrkesfisket är även en viktig förutsättning för landsbygdsutvecklingen och en levande skärgård.

Fisket efter lax och sik bedrivs främst med fasta redskap medan strömming och siklöja till största delen fiskas med trål. Det är från trålfisket av siklöja, som endast är tillåtet under hösten, våra fiskare bereder till den unika produkten Kalix Löjrom.