Marine Stewardship Council, MSC.?

MSC är en internationell, icke-vinstinriktad organisation som främjar hållbart fiske. MSC:s vision är ett levande hav med livskraftiga fiskbestånd idag och i framtiden. Visionen uppnås genom certifiering av hållbara yrkesfisken samt ett miljömärke på produkter. För att en vara ska få bära MSC:s miljömärke ska fisket ha klarat en miljöstandard och leverantörskedjan en spårbarhetsstandard. Detta kontrolleras av oberoende experter. MSC arbetar endast med vildfångad fisk och skaldjur.

Miljöstandarden tittar på tre olika saker:

Fiskbeståndets tillstånd – Ett certifierat fiske måste spara tillräckligt mycket fisk för att de ska kunna fortsätta föröka sig. På så sätt kan fisket fortsätta i en evighet utan att fisket dör ut.

Fiskets inverkan på den marina miljön – Den marina miljön ska värnas. Det innebär till exempel att bifångster ska minimeras och att havsdjurens livsmiljö inte får skadas. Detta gör att ekosystemet kan bibehålla sina funktioner.

Fiskets förvaltning – Fisket måste uppfylla alla lagar och ha en tydlig handlingsplan för att miljön och fiskarna ska fortsätta må bra.

MSC:s spårbarhetsstandard säkrar att all MSC-certifierad fisk kan spåras tillbaka till ett MSC-certifierat fiske. Fisk- och skaldjursprodukter får enbart bära MSC:s blå miljömärkning om de genom hela leverantörskedjan kan spåras tillbaka till ett MSC-certifierat fiske.

När konsumenter väljer MSC-märkt fisk och skaldjursprodukter gynnas samtidigt hållbara yrkesfisken. Det leder till en växande marknad och utgör ett kraftfullt incitament för fler yrkesfiskare att ta ökad miljöhänsyn.