Aquaculture Stewardship Council, ASC.

ASC är en oberoende, internationell ideell organisation som förvaltar världens ledande certifierings- och märkningsprogram för ansvarsfullt vattenbruk. De betydande, ofta oavsiktliga, negativa effekterna i samband med vattenbruk, inklusive överanvändning av antibiotika och dålig anläggningshantering, reduceras med ASC-certifiering. Genom att tillämpa mer än 150 prestandaindikatorer hjälper ASC att flytta vattenbruksindustrin till hållbarhet med standarder som:

ASC säkerställer de sociala rättigheterna och säkerheten för dem som arbetar på anläggningarna, men även för befolkningen som bor i området. Anställda som arbetar på ASC-certifierade gårdar måste ha rättvisa arbetsvillkor och kontrakt enligt Internationella arbetsorganisationens regler. Inget barnarbete är tillåtet, och alla arbetstagare måste ha tillgång till en säker arbetsmiljö.

För att upprätthålla sin oberoende ställning och för att säkerställa att konsumenterna kan lita på att gårdarna i ASC-programmet har uppfyllt kriterierna, ställer ASC standarden men bedömer inte anläggningarna. Certifikat utfärdas av ett oberoende organ för bedömning av att standarden uppfylls. Denna praxis kallas tredjepartscertifiering och är allmänt erkänd som den högsta nivån av oberoende bedömning.

På samma sätt som MSC:S spårbarhetssatandard kan anläggningar också bli
certifierade enligt ASC spårbarhetsstandard som säkrar att all ASC-certifierad fisk kan spåras tillbaka till en ASC-certifierat anläggning. Fisk- och skaldjursprodukter får enbart bära ASC:s miljömärkning om de genom hela leverantörskedjan kan spåras tillbaka till ett ASC-certifierat fiske.