Ny forskningsgranskning visar: Odlad lax rik på viktiga näringsämnen – Högt innehåll av vitamin D, selen, omega-3

Statliga RISE Research Institutes of Sweden har gjort en vetenskaplig sammanställning kring hälsoaspekter av odlad lax på uppdrag av Fiskbranschens Riksförbund. Syftet med rapporten är bland annat att ge en aktuell bild av forskningsläget kring nytta och eventuella hälsorisker med att äta odlad lax. Rapporten visar att odlad lax är ett näringsrikt livsmedel som kopplas till flera positiva hälsoeffekter medan halterna av oönskade ämnen är låga.

Läs mer

‹ Tillbaka till nyheter