BD Fisks mål är att driva en sund och lönsam verksamhet.