BD Fisk får Norrbottens miljöpris

Norrbottens miljöpris har idag delats ut för 24:e gången. Pristagare är BD Fisk, som har lyckats med att integrera hållbarhet i alla delar av sin verksamhet.

Norrbottens miljöpris delades ut vid regionfullmäktiges sammanträde. Det är Region Norrbotten, Almi Företagspartner ABs och energikontor Norr som står bakom priset. Priset ska uppmärksamma och stimulera goda miljöinsatser. Prissumman är 50.000 kronor.
– Här har vi en pristagare som har hållbar utveckling i fokus i alla led, både för egen produktion och hos sina leverantörer. BD Fisks miljöarbete är ett föredöme, konstaterar Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande.
BD Fisk strävar efter att uppfylla flera mål inom Agenda 2030, som är globala mål för hållbar utveckling.
– När man jobbar med livsmedel hör det ihop med klimatarbete på ett naturligt sätt. För oss är det jätteviktigt att ta ett ansvar. Vi är väldigt glada över att få priset och att få visa upp hur mycket vi arbetar med hållbarhet, säger Veronica Apelqvist, vd på BD Fisk.

‹ Tillbaka till nyheter