Välkommen att kontakta oss!
Ställ frågor, kom med synpunkter eller prata med oss
om annat som berör företaget eller våra produkter.

Luleå

Tel 0920-59 97 00
Fax 0920-22 77 38

Postadress (huvudkontor)
BD Fisk AB
Besiktningsvägen 10, 973 45 Luleå

Besöksadress Luleå
Besiktningsvägen 10, 973 45 Luleå

Veronica Apelqvist, VD
veronica.apelqvist@bdfisk.se
Direkt tel 0920 – 59 97 01

Olof Wallsten
Produktions- och Utvecklingschef
olof.wallsten@bdfisk.se
Direkt tel 0920-59 97 07

Marcin Lyszczarz
Ekonom
marcin.lyszczarz@bdfisk.se
Direkt tel 0920-59 97 02

Nicklas Lundenor
Kvalitetsansvarig
nicklas.lundenor@bdfisk.se
Direkt tel 0920-59 97 03

Försäljning

Roger Karlsson
Försäljningschef
roger.karlsson@bdfisk.se
Direkt tel 0920-59 97 06

Anna Hall
Försäljning restaurang, Inköp
anna.hall@bdfisk.se
Direkt tel 0920-59 97 05

Kurt-Åke Englund
Försäljning dagligvaruhandel
kurt-ake.englund@bdfisk.se
Direkt tel 0920-59 97 04

Sundsvall

Tel 060-66 26 80
Fax 060-66 26 81

Besöksadress Sundsvall
Timmervägen 6, 857 53 Sundsvall

Thomas Johansson
Platschef, sälj
thomas.johansson@bdfisk.se
Direkt tel 060-66 26 82

Annelie Enström, sälj
annelie.enstrom@bdfisk.se
Direkt tel 060-66 26 83

Konsumentkontakt
konsumentkontakt@bdfisk.se
0920-59 97 00